a n n a

Skyddat: embla om farmor

Sparat under: embla, klokheter från embla — a n n a november 15, 2009 @ 14.40

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skriv in ditt lösenord för att visa kommentarerna.