a n n a

Skyddat: embla om vädret

Sparat under: embla, klokheter från embla — a n n a mars 26, 2008 @ 16.00

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skriv in ditt lösenord för att visa kommentarerna.