a n n a

Skyddat: att syntha sig

Sparat under: anna, bilder på anna, smilla, bilder på smilla — a n n a september 12, 2011 @ 15.00

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att gå från kryp till gas

Sparat under: anna, löftet — a n n a september 11, 2011 @ 14.12

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att klättra av längtan

Sparat under: smilla, bilder på smilla, utveckling hos smilla — a n n a september 10, 2011 @ 21.30

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att börja krypa

Sparat under: anna, löftet — a n n a september 8, 2011 @ 12.11

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att inte känna sig hörd

Sparat under: anna, tankar — a n n a september 5, 2011 @ 08.37

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att lyckas

Sparat under: mimer, utveckling hos mimer — a n n a september 4, 2011 @ 09.05

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att fortsätta utmana

Sparat under: mimer, utveckling hos mimer — a n n a september 3, 2011 @ 19.38

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att utmana ängslan

Sparat under: mimer, utveckling hos mimer — a n n a september 2, 2011 @ 08.24

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

Skyddat: att göra ett experiment

Sparat under: anna, tankar, smilla, bilder på smilla — a n n a september 1, 2011 @ 10.00

Ange ‘Det Hemliga Ordet’ och ta del av ord, bilder och kommentarer:

<<< Previous Page -